SCHEDULE  |  CLÀR

BELOW IS THE SCHEDULE FOR 2021

 

All events are run by UOG or by local community groups and businesses.   Most events are free unless otherwise stated. 

Booking is only essential on certain events which have restricted capacity.

Disathairne  4  Saturday

Cuairt Arc-eòlais | Archaeology guided walk

13:00 - 16:00

Gabhsann - Dail bho Dheas | Galson - South Dell

Coisich an cois an eòlaiche arc-eòlais, Ian McHardy, eadar Gabhsann bho Dheas agus Dail bho Dheas

(5 km) agus lorg na tha ri fhaighinn fon talamh a tha an sin gun fhios dhuinn.

Walk the coastline alongside local archaeologist Ian McHardy between South Galson and South Dell

(5 miles, over moor) and discover the interesting sites that may go unnoticed by the inexperienced eye.

An-asgaidh | FREE (booking essential)

IMG_20190525_103909.jpg

Ceòl sa Chafaidh | Live Music in the CEN Café

13:00 - 14:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Gabh biadh anns a’ chafaidh agus èist ri òrain bho Iain ‘Costello’ MacÌomhair.

Book a table for lunch in our café and enjoy some tunes from Iain ‘Costello’ Maciver.

To pre-book your table Phone 01851 810 377

Tìodhlac | Donation

cnes ceilidh musicians 12.jpg

Cèilidh (+18)

21:00 - late

Cluba bàll-coise Nis | Ness Social Club

Ceòl le Stephen Drummond, Spanish agus DC.

Music by Stephen Drummond, Spanish and DC.

Over 18s only.

TICKETS:

£5 non-members, £4 members. Pay at the door.

nfc.jpeg
Là na Sàbaid   5  Sunday

Seirbheis Dùthchais | Dùthchas Church Service

15:00 - 16:00

Teampull Mholuaigh, Eòropaidh | St Moluag’s, Eoropie

Seirbheis sònraichte a' comharrachadh seachdain

Dùthchais Oighreachd Ghabhsainn, a bhios a' togail air na ceanglaichean eadar fearann, creideamh agus coimhearsnachd. Thèid seo a chumail ann an Teampull Mholuaigh, Eòropaidh.

A service to celebrate this year’s Galson Estate Heritage Week, exploring the link between land, faith and community in the incomparable setting of St Moluag’s in Eoropie.

An-asgaidh | FREE - retiring collection for St Moluag’s

E&P church04.jpg
Week-long activities

Taisbeanadh Ealain | Norge Exhibition

Open All Week During Business Hours

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Anns an Òg-mhios 1904, sheòl an SS Norge à Copenhagen le Iùdhaich às an Ruis agus às an Fhionnlainn. Gu mì-fhortanach, chaidh am bàta air na creagan faisg air Ròcabarraigh agus thòisich am bàta a' dol fodha. Fhuair cuid às le am beatha agus chaidh iad an toirt dhan ospadal ann an Steòrnabhagh.

While fleeing Tsarist oppression, 405 Russian Jews and Finns attempted to seek a new life in the United States. They set sail on the SS Norge only to find themselves in a living nightmare in the Atlantic Ocean when the ship hit rocks near Rockall and began to sink. This exhibition will tell the widely unknown true story of this tragic event.

Tìodhlac | Donation

Banner 1 lowres (1).jpg

Duilleagan-obrach Dùthchais | Dùthchas info sheets

Ri fhaighinn aig uair sam bith | Available to do in your own time

A bharrachd air na tachartasan a tha air an oighreachd, tha na duilleagan- obrach seo againn cuideachd airson duine sam bith a tha airson a dhol a mach leotha fhèin neo mar theaghlach.

As well as our programme of events, we also have these great worksheets for you to print out and do independently in locations throughout the Estate. Do them alone, or as a group or family!

Diluain  6  Monday

Clas Abairtean Gàidhlig | Everyday Gaelic

phrases for beginners

11:30 - 12:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Thigibh còmhla rinn airson abairtean Gàidhlig làitheil ionnsachadh.

Come along for an informal get together to practise some common daily Gaelic phrases.

Tìodhlac | Donation

Ro dheireadh an latha | ‘Before the end of the day’

Fad na seachdain | Available all week

Air-loidhne | Online (pre-recorded - book for link)

An-asgaidh | FREE

Cothrom beagan fois a ghabhail aig deireadh an latha. Ceòl agus faclan bho Theampull Mholuaigh.

An opportunity to take time out and reflect quietly at the end of the day. Words and music from St Moluag’s.

Òraid: Daibhidh Gange | Talk: David Gange

19:30 - 21:00

Ionad Coimhearsnachd Sgìre Airidhantuim | Clan MacQuarrie Community Centre (Air-loidhne|& Online)

Anns an òraid seo, leis an sgrìobhadair is òraidiche Daibhidh Gange, bheir sinn sùil air coimhearsnachdan air a' chosta leithid Oighreachd Ghabhsainn aig cridhe ar n-eachdraidh, seach bailtean mòra ann am Breatainn agus Èirinn mar a bh' aig luchd-eachdraidh roimhe.

David Gange is a writer and lecturer who kayaked the Atlantic coasts of Britain and Ireland in 2016-17, including north Lewis. This talk explores these coasts in context, showing why David thinks we should look to Galson Estate to understand Britain and Ireland in the round. How can past, present and future be reimagined if historians place coasts like these, instead of cities, at the centre?

An-asgaidh | FREE (booking essential)

Broadhaven3 (2).jpg
Dimàirt  7  Tuesday

Clas Abairtean Gàidhlig | Everyday Gaelic

phrases for beginners

11:30 - 12:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Thigibh còmhla rinn airson abairtean Gàidhlig làitheil ionnsachadh.

Come along for an informal get together to practise some common daily Gaelic phrases.

Tìodhlac | Donation

Torrachadh le Feamainn | Seaweed Fertilising

14:00 - 16:00

Croit 20 Port Nis | Croft 20 Port of Ness

Anns na làithean a dh' fhalbh bha feamainn air a

chleachdadh airson talamh torrach a leasachadh. Thig còmhla ri RSPB airson fheuchainn dhuibh fhèin.

Run by the local RSPB, this session gives a hands-on insight into one of the local traditional forms of fertilising crofts using seaweed.

An-asgaidh | FREE (Booking recommended)

300dpi Estate Pictures 011.jpg

Seisean Sloinntearachd | Genealogy Session

20:00 - 22:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Cothrom rannsachadh a dhèanamh air ur sloinntearachd ann an tasglann Chomunn Eachdraidh Nis.

Come and research your croft history in the Comunn Eachdraidh Nis archives.

An-asgaidh | FREE  (Booking recommended)

Family History Session Dùthchas 20196.jpg
Diciadain  8  Wednesday

Clas Abairtean Gàidhlig | Everyday Gaelic

phrases for beginners

11:30 - 12:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Thigibh còmhla rinn airson abairtean Gàidhlig làitheil ionnsachadh.

Come along for an informal get together to practise some common daily Gaelic phrases.

Tìodhlac | Donation

Thig is Faic: Marag Dhubh Nis | Making Ness Black Pudding

10:00 - 10:30

Stòr Chrois | Cross Stores

'Eil sibhse dèidheil air marag dhubh Stòr Chrois? Faic mar a tha iad ga dèanamh an seo!

Want to know the secrets behind the most delicious black pudding on the island (in our humble opinion)? Join the team in Cross Stores to learn how it's made!

An-asgaidh | FREE (Booking recommended)

IMG_9002.JPG

Seisean Sgeulachd | Story & Song Session

13:00 - 14:00

Pàirc-cluiche Bharabhais | Barvas Playpark

Thig còmhla ri Shona Nic a' Mhaoilein airson seisean lan spòrs, sgeulachdan is òrain. Freagarrach do phàrantan is chloinn aois 0-4, bheir leibh na teadaidhean as fheàrr leibh! (dà-chànanach)

A fun-filled session with stories and song with Shona Macmillan. Suitable for parents and children aged

under 4, and bring your favourite teddies! (Bilingual)

An-asgaidh | FREE (Booking recommended)

bookbug Stoth 15.jpg
Diardaoin  9  Thursday

Clas Abairtean Gàidhlig | Everyday Gaelic

phrases for beginners

11:30 - 12:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Thigibh còmhla rinn airson abairtean Gàidhlig làitheil ionnsachadh.

Come along for an informal get together to practise some common daily Gaelic phrases.

Tìodhlac | Donation

Ceòl sa Chafaidh | Live Music in the CEN Café

13:00 - 14:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Gabh biadh anns a’ chafaidh agus èist ri òrain bho Willie Caimbeul.

Book a table for lunch in our café and enjoy songs from local singer/ songwriter Willie Campbell.

Tìodhlac | Donation

To pre-book your table Phone 01851 810 377

cnes ceilidh musicians 26.jpg

Neach-ealain air Mhuinntearas | Artist in Residence

14:00 - 17:00

Teampull Mholuaigh, Eòropaidh | St Moluag’s, Eoropie

Thig is faic an neach-ealain Maighread Stevenson ag obair san togalach àlainn eachdraidheil seo.

Watch island artist Margaret Stevenson at work in the amazing surroundings of St Moluag’s, Eoropie.

Tìodhlac | Donation

Seisean Sloinntearachd | Genealogy Session

14:00 - 16:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Cothrom rannsachadh a dhèanamh air ur sloinntearachd ann an tasglann Chomunn Eachdraidh Nis.

Come and research your croft history in the Comunn Eachdraidh Nis archives.

An-asgaidh | FREE  (Booking recommended)

Family History Session Dùthchas 20196.jpg

Eachdraidh le Càirdeas is Cridhe | History with Heart and Soul - Place-names Book of North Lewis

19:30 - 21:30

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Thig còmhla rinn airson cluinntinn bho fheadhainn a bha an sàs anns an leabhar sònraichte seo. Bidh cothrom ann ceistean fhaighneachd agus èisteachd ri pìosan às na h-agallamhan a tha ri fhaighinn sa leabhar.

A discussion with some of those who were involved in the creation of this special publication (Acair 2020), with the opportunity to ask questions. There will also be readings in Gaelic and English and a chance to listen to excerpts from the recorded interviews featured in the book.

Tìodhlac | Donation (booking recommended)

Screenshot 2021-08-19 at 11.17.14.png
Dihaoine  10  Friday

Cuairt an Gabhsann | Walk & Talk: The Changing Outer Hebrides: Galson and the Meaning of Place

10:30 - 12:30

Gabhsann bho Dheas | South Galson

Gabh cuairt tro Ghabhsann bho Dheas (3km) le Frank Rennie agus cluinn beagan mu na cuspairean san leabhar ùr aige.

A conversational walk and talk with the author of 'The Changing Outer Hebrides', Prof. Frank Rennie, where he'll delve into a range of subjects from the recent Highland Book Prize winning publication (Acair, 2020). (Easy walk - 3 hours - 3km)

An-asgaidh | FREE (booking essential)

jIlQQJBw.jpg

Clas Abairtean Gàidhlig | Everyday Gaelic

phrases for beginners

11:30 - 12:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Thigibh còmhla rinn airson abairtean Gàidhlig làitheil ionnsachadh.

Come along for an informal get together to practise some common daily Gaelic phrases.

Tìodhlac | Donation

Hè rò ghuga, ’s tu bha càilear! | Guga talk and taste

15:00 - 17:00

Comunn Eachdraidh Nis | Ness Historical Society

Thigibh còmhla rinn airson ionnsachadh mu eachdraidh a’ ghuga agus gheibh sibh blas ma thogras sibh!

Come along and learn a little more about the guga’s history and get the chance to try a taste of the famous bird (if you are brave enough!)

Tìodhlac | Donation  (booking recommended)

Cothrom Saor-thoileach | Habitat Management

10:00 - 16:00

Loch Stiapabhat | Loch Stiapabhat LNR, Lionel

Tha am fearann timcheall air Loch Stiapabhat na àite sònraichte airson eòin, ach tha obair an sàs airson an fheòir a chumail grinn agus na àite-fuirich math dhaibh.

Come along and help with some habitat management at Loch Stiapabhat. One of the methods for removing the old vegetation will be by using the traditional scythe. Vegetation is removed in front of the hide to make it easier for visitors to see birds and to allow fresh growth next spring.

An-asgaidh | FREE  (booking recommended)

LNR Habitat Management 030918_23.jpg

Cùrsa Cloiche | Drystone walling course

10:00 - 16:45

Ionad Coimhearsnachd Sgìre Airidhantuim | Clan MacQuarrie Community Centre

Chì sibh ballaichean cloiche air feadh na sgìre. Thig còmhla rinn agus ionnsaich an sgil traidiseanta seo.

This 2-day course offers a chance to try your hand at learning the important skill of drystone walling.

£80 (booking essential)

Drystone walling course - Duthchas 2018_7.jpg

Oidhche san Taigh-cèilidh | Traditional Music

20:00 - 22:00

Taigh Dhonnchaidh | Taigh Dhonnchaidh, Habost

Ceòl is seinn le muinntir na sgìre, thig còmhla rinn airson èisteachd no airson pàirt a ghabhail. Bidh fàilte bhlàth oirbh!

An informal night of stories, songs and music by the fireside with good company and a wee complimentary dram! Come along and join us, or just listen in.

Tìodhlac | Donation

IMG_20190902_223146.jpg
Disathairne  11  Saturday

Cùrsa Cloiche | Drystone walling course

10:00 - 16:45

Ionad Coimhearsnachd Sgìre Airidhantuim | Clan MacQuarrie Community Centre

Chì sibh ballaichean cloiche air feadh na sgìre. Thig còmhla rinn agus ionnsaich an sgil traidiseanta seo.

This 2-day course offers a chance to try your hand at learning the important skill of drystone walling.

£80 (booking essential)

Drystone walling course - Duthchas 2018_7.jpg

Bùth Obrach Gàirnealaireachd | Gardening workshop

12:30 -13:30

Ionad Coimhearsnachd Sgìre Airidhantuim | Clan MacQuarrie Community Centre

Leis gu bheil gàrradh coimhearsnachd Innse Gall a-nis air a stèidheachadh, seo a' chiad bhùth-obrach de sheòrsa. An seo bheir sinn sùil air cur sa gheamhradh.

Now that the Hebridean Community Garden is established, we hope this will be the first of several workshops. This time, the focus is on Autumn seeding.

Tìodhlac | Donation

e3281eff-5fbe-46db-a5a9-5deae295ad1a.jpg